Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.torby-torebki24.pl prowadzi
  działalność handlową w zakresie sprzedaży galanteri, toreb, walizek itp.

  Właścicielem sklepu jest F.U.H. Paweł Fąferko-
  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą
  w Opolu przy ul. Hubala 20D/201.
   

 2. Nr REGON 530949372, NIP 754-125-84-69. Organem rejestrującym jest
  Prezydent Miasta Opole Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
   

 3. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie
  Rzeczypospolitej Polskiej i Europy oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez
  sklepy stacjonarne.
   

 4. Adres do korespondencji: F.U.H. Paweł Fąferko
  ul. Targowa 9 "Cytrusek" k17,23, 45-067 Opole
  Adres do przesyłania zwrotów i reklamacji towaru: F.U.H. Paweł Fąferko
  ul. Targowa 9 "Cytrusek" k17,23, 45-067 Opole
   

 5. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  Sprzedawca - F.U.H. Paweł Fąferko z siedzibą w Opolu przy ul. Hubala 20D/201,
  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.torby-torebki24.pl,
  Klient [Zamawiający] - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca
  osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca
  Zamówienia w ramach Sklepu
  Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie.
  Cena – cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca
  Kosztów dostarczenia towaru
  Zamówienie – zestaw towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem,
  przez zamawiającego w formie elektronicznej
  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu
  Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
   

  

II Oferta 

 1. Z wykorzystaniem Sklepu Klient ma możliwość złożenia niewiążącego zamówienia
  mającego na celu przygotowanie umo
  wy na zakup produktów prezentowanych w sklepie. 

 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zł)
  i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).. Czas dostawy jest uzależniony od
  wybranego przez klienta spedytora (np. firmy kurierskiej).
   

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych towarów
  oferowanych w promocyjnych cenach, a także prawo do powodowanego zjawiskami
  niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się
  na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych,
  zamówionego towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany
  o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny,
  dłuższym czasem realizacji (jeśli jest możliwe jego sprowadzenie)
  lub rezygnacją z zamówienia.
   

 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne
  umieszczonych w sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne
  z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów
  technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi
  jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania klienta
  i umożliwienia wycofania zamówienia.III. Przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
  - poprzez stronę internetową Sklepu
  - wysyłając e-mail na adres sklep@torby-torebki24.pl
  - telefonicznie w godzinach pracy obsługi sklepu

 2. Podczas składania zamówienia wymagane jest uzupełnienie:
  - ilości produktów
  - imienia i nazwiska odbiorcy
  - dokładnego adresu dostawy
  - numeru telefonu kontaktowego
  - adresu e-mail zamawiającego
   

 3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez
  wszystkie dni w roku.
   

 4. W przypadku zamawiania przez stronę internetową Sklepu, wybór Towarów
  odbywa się poprzez ich dodanie do koszyka, a uzupełnienie danych osobowych
  w formularzu zamówieniowym. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych
  danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę”.
   

 5. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
  - płatność przy odbiorze (pobranie przez kuriera)
  - przelew bankowy (przedpłata na konto firmy), jeżeli nie odnotujemy wpłaty w ciągu 3 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

  - płatność przez system Przelewy24 (szybki przelew, BLIK, Karty, Raty)
  - płatność przez system PayU (szybki przelew, BLIK, Karty, Raty)
  - gotówka - w sklepie stacjonarnym przy odbiorze osobistym
   

 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane
  jest podsumowanie Zamówienia zawierające:
  - przedmiot zamówienia,
  - jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów
  - całkowitych kosztów dostawy
  - wybraną formę płatności
  - wybrany sposób dostawy
  - danych kontaktowych zamawiającego
  - danych adresowych odbiorcy Towaru
   

 7. Złożenie zamówienia od tego momentu jest uwarunkowane akceptacją
  niniejszego regulaminu oraz kliknięciem przycisku „zamawiam i płacę”.
   

 8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia. 

 9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia
  przez Sklep paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt
  telefoniczny z Działem Obsługi Klienta.
   

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych
  Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
   

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień złożonych
  z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej
  próbie potwierdzenia Zamówienia.
   

 12. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu,ma dostęp do wszystkich swoich danych. 

 13. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia
  innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim,
  po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu.
   

 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki
  z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący
  jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym
  wypadku Zamówienie jest anulowane.
   

 15. Klient jest obowiązany w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość
  paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie
  opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, zobowiązany jest sporządzić protokół
  reklamacyjny dostępny u spedytora.
   

 16. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia
  oraz spisać protokół uszkodzenia.
   

 17. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie
  przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
  Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni
  od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.
   

 18. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej. 

 

IV. Prawa i przywileje Klientów

  1. Odstąpienie od umowy

   1.1 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru
   bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres korespondencyjny
   sprzedającego, lub elektronicznue na adres biuro@torby-torebki24.pl.
   Zwracany w tym trybie towar będzie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania, będzie kompletny, nieuszkodzony oraz będzie zawierał metkę towarową.Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym dowodem zakupu. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy oraz dowodem zakupu do F.U.H. Paweł Fąferko, 45-067 Opole, ul. Targowa 9 "Cytrusek" k17,23 w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
   Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane
   przez Kupującego konto bankowe lub w inny wskazany sposób przez klienta
   w terminie do 14 dni.

   Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość :

    

   …………………………………

   …………………………………

   F.U.H. Paweł Fąferko

   ul. Targowa 9 k17,23, 45-067 Opole

   sklep@torby-torebki24.pl

    

    

   Ja  niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów :

    

   Data zamówienia:

   Data odbioru towaru:

   Imię i nazwisko konsumenta:

   Adres konsumenta:

   Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie kosztami dostawy towaru do konsumenta na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

   Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   Miejscowość, Data:


   1.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. można złożyć wysyłając mail na adres
   biuro
   @torby-torebki24.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji
   (podany w górze Regulaminu). Zwracany Towar należy odesłać na adres do zwrotu
   towaru (podany w górze Regulaminu)

   1.3. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru niezwłocznie, tj. nie później
   niż w terminie 14 dni, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto.
   Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
   była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu
   (np. faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
   niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
   przez Konsumenta. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Konsumenta.

   1.4. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych. Prawo do zwrotu
   nie obejmuje Towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych
   oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta
   ich oryginalnego opakowania.

   1.5. W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis
   promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy
   zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów,
   pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

    

  2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

   2
   .1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
   Gwarancja nie jest stosowana do:
   -następstwa uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu
   -następstwa uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych brakiem dbałości o czystość, konserwację
   i utrzymanie.
   -następstwa uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych użytkowaniem
   Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 30 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru.

   2.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
   jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z tytułu
   niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach
   sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
   z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego
   żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy
   sklep@torby-torebki24.pl lub pisemnie na adres: ul. Targowa 9 k17,23, 45-067 Opole, lub wypełniając formularz reklamacyjny na stronie www.torby-torebki24.pl w zakładce "reklamacje".
   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
   w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez
   Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
   W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje,
   iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani
   nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  3. Niezgodność towaru z warunkami umowy

   3.1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
   Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek
   odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku
   stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl
   ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową,
   gdy kupujący o tej niezgodności wiedział . Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności
   towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie
   naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania
   lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się
   obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do
   ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

   3.2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy
   nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji.
   Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres
   do zwrotów (podany w górze strony), Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup
   i opisem niezgodności. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką
   towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do
   Sprzedawcy. Przesyłki wysyłane na koszt firmy F.U.H. Paweł Fąferko
   nie będą odbierane.

  4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

   4.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie.

   4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas
   transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności
   spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany
   przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy
   (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych
   decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

  5. Wymiana towaru

   5.1. W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego kolor/model Towaru okaże się
   nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta. W takich
   okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.
   Ponowna wysyłka następuje w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty
   i zwrotu Towaru, pod warunkiem że towar znajduje się aktualnie na stanie Sprzedawcy. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą
   Sklepu i rezerwację pożądanego modelu/koloru.

 

V. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie,
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw,
a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.)
i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy sprzedaży zastosowanie ma prawo polskie.

3. Korzystanie z serwisu www.torby-torebki24.pl oznacza akceptację niniejszego
regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.
 

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na stronie Sklepu
i sporządzić jego wydruk.

5.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących
mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl