Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Rodo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma firma F.U.H. Paweł Fąferko z siedzibą w Opolu, ul.Hubala 20D/201, NIP:7541258469

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  2. w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści informacyjnych i marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy F.U.H. Paweł Fąferko (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy F.U.H. Paweł Fąferko polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści informacyjnych i marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie F.U.H. Paweł Fąferko na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy F.U.H. Paweł Fąferko (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy F.U.H. Paweł Fąferko jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy F.U.H. Paweł Fąferko polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy F.U.H. Paweł Fąferko (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

  2. podmioty świadczące na rzecz F.U.H. Paweł Fąferko usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne,

  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,

  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

  5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 4. F.U.H. Paweł Fąferko będzie przekazywała Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich tylko w celu realizacji zamówień zagranicznych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,

  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez F.U.H. Paweł Fąferko treści informacyjnych i marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

  3. w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną

  4. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych F.U.H. Paweł Fąferko prosi o wycofanie zgody w formie elektronicznej na adres (biuro@torby-torebki24.pl)

 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 9. Prawo do zapomnienia - Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać twoich danych bez twojej zgody albo po jej ustaniu, przy czym nie chcemy Ci ograniczać dostępu do treści, które Ci przesyłamy i ograniczać czasowo twojej zgody na obsługę konta użytkownika dlatego twojej dane będą wykorzystywane aż do odwołania twojej zgody.

 10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umówsprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

 12. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu firma F.U.H. Paweł Fąferko poinformuje Panią/Pana o takiej sytuacji wysyłając wiadomość na pocztę elektroniczną którą posiada aktualnie w bazie danych.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl